MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI ĐỀN BÙ ĐẤT ĐAI

*

Yêu cầu giải quyết khiếu nại đất đai là 1 biện pháp mà người sử dụng đất hoàn toàn có thể sử dụng để đảm bảo quyền và tiện ích hợp pháp của họ. Khi tiến hành quyền khiếu nại về khu đất đai, giữa những điều thứ nhất mà người tiêu dùng đất phải sẵn sàng là sẵn sàng đơn khiếu nại khu đất đai. Dưới đấy là cách viết mẫu đơn khiếu nại khu đất đai theo phép tắc Khiếu nài năm 2011.

Bạn đang xem: Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai


Hướng dẫn cụ thể cách viết đơn khiếu nại đất đai

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì chưng – Hạnh phúc

……. Ngày…. Tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:…………………………….……………………………. )

Kính gửi:…………………………….…………………………….

Tên tôi là:……………………………. Sinh ngày…..tháng……năm

Thường trú tại:…………………………….…………………………….

Số CMND/hộ chiếu Ngày và khu vực cấp:…………………………….…………………………….

Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá thể bị khiếu nại:……………………….……………………………

Nội dung, tại sao khiếu nại:

…………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….

Yêu cầu xử lý khiếu nại:

…………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….……………………………. …………………………….…………………………….

Xem thêm: Vương Miện Hoa Hậu Đẹp Nhất Thế Giới : Vì Cớ Gì Ai Cũng Muốn Đội

Tôi cam kết về ngôn từ khiếu vật nài trên là đúng thực sự và phụ trách theo công cụ của pháp luật.

Mong quý phòng ban sớm xét và giải quyết và xử lý để bảo đảm an toàn quyền lợi cho tôi.

Xin thực tâm cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

– ………………………………………

– ………………………………………

– ………………………………………

Người làm cho đơn

(Ký tên và ghi rõ bọn họ tên)

Những chú ý khi viết mẫu solo khiếu nại khu đất đai

1. Tên đơn khiếu nại đất đai

Tùy ở trong vào mỗi quyết định, những hành vi hành chủ yếu về thống trị đất đai bị khiếu nại với các cách viết khác nhau:

Ví dụ: Mẫu solo khiếu nài về đất đai năng khiếu nại đưa ra quyết định về việc bồi thường, cung cấp thiệt sợ về đất khi thu hồi để làm khu du lịch, sinh thái:

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về câu hỏi bồi thường, cung ứng thiệt sợ về khu đất khi thu hồi

Ví dụ: Mẫu đơn khiếu nề về khu đất đai năng khiếu nại về việc bố trí đất tái định cư do thu hồi để triển khai dự án quần thể đô thị:

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về việc sắp xếp đất tái định cư vày thu hồi

2. Địa chỉ gửi đơn khiếu nại đất đai

Kính gửi: “Tên người dân có thẩm quyền giải quyết khiếu nài về khu đất đai
*
Người có thẩm quyền giải quyết và xử lý khiếu nề về khu đất đai

3. Nội dung Đơn xin khiếu nại về khu đất đai

Tóm tắt vụ việc, ngắn gọn, khá đầy đủ chi tiết, nêu rõ những quyết định hành thiết yếu và hành động hành chủ yếu về làm chủ đất đai của các cơ quan và người có thẩm quyền mà bạn khiếu nại có căn cứ để tin rằng vi phạm luật quyền và ích lợi hợp pháp của họ.

4. Yêu cầu xử lý khiếu nề hà về khu đất đai

Xem xét những quyết định cùng hành vi giải quyết theo phép tắc của pháp luật, bảo vệ quyền và công dụng hợp pháp của người sử dụng đất và những người liên quan mang lại quyền áp dụng đất.

Đề xuất xác minh và xác minh (có thể ra mắt tài liệu, bằng chứng, bằng chứng).