LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ------------

Luật số: 48/2010/QH12

Hà Nội, ngày 17 mon 06 năm 2010

LUẬT

THUẾSỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa vn năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thuế thực hiện đất phi nông nghiệp,

Chương 1.

Bạn đang xem: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Luật này công cụ về đối tượng chịuthuế, đối tượng không chịu thuế; bạn nộp thuế; địa thế căn cứ tính thuế; đăng ký,khai, tính với nộp thuế; miễn, giảm thuế áp dụng đất phi nông nghiệp.

Điều 2. Đốitượng chịu đựng thuế

1. Đất làm việc tại nông thôn, khu đất ở tạiđô thị.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phinông nghiệp gồm những: đất thành lập khu công nghiệp; đất làm mặt phẳng xây dựng cơsở sản xuất, khiếp doanh; khu đất khai thác, chế tao khoáng sản; đất tiếp tế vậtliệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm.

3. Đất phi nntt quy định tạiĐiều 3 của nguyên lý này thực hiện vào mục đích kinh doanh.

Điều 3. Đối tượngkhông chịu thuế

Đất phi nntt sử dụng khôngvào mục đích kinh doanh bao gồm:

1. Đất sử dụng vào mục tiêu công cộngbao gồm: đất giao thông, thủy lợi; khu đất xây dựng dự án công trình văn hóa, y tế, giáodục với đào tạo, thể thao thể thao phục vụ công dụng công cộng; đất có di tích lịch sử lịchsử - văn hóa, danh lam win cảnh; khu đất xây dựng dự án công trình công cùng khác theoquy định của thiết yếu phủ;

2. Đất vị cơ sở tôn giáo sử dụng;

3. Đất có tác dụng nghĩa trang, nghĩa địa;

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suốivà khía cạnh nước chăm dùng;

5. Đất có dự án công trình là đình, đền,miếu, am, tự đường, nhà thời thánh họ;

6. Đất tạo trụ sở cơ quan, xâydựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh;

7. Đất phi nông nghiệp khác theoquy định của pháp luật.

Điều 4. Fan nộpthuế

1. Người nộp thuế là tổ chức, hộgia đình, cá thể có quyền thực hiện đất thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế vẻ ngoài tại Điều2 của khí cụ này.

2. Trường thích hợp tổ chức, hộ gia đình,cá nhân chưa được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn sát với đất (sau phía trên gọi thông thường là Giấy chứng nhận) thì ngườiđang sử dụng đất là tín đồ nộp thuế.

3. Fan nộp thuế trong một trong những trườnghợp rõ ràng được điều khoản như sau:

a) Trường hợp được nhà nước chothuê khu đất để thực hiện dự án đầu tư chi tiêu thì khách thuê mướn đất ở là bạn nộp thuế;

b) trường hợp người có quyền sử dụngđất thuê mướn đất theo phù hợp đồng thì tín đồ nộp thuế được khẳng định theo thỏa thuậntrong đúng theo đồng. Trường thích hợp trong hòa hợp đồng không có thỏa thuận về fan nộp thuếthì người dân có quyền thực hiện đất là người nộp thuế;

c) Trường hòa hợp đất vẫn được cấp cho Giấychứng dấn nhưng đang sẵn có tranh chấp thì trước lúc tranh chấp được giải quyết,người đang thực hiện đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là địa thế căn cứ đểgiải quyết tranh chấp về quyền áp dụng đất;

d) ngôi trường hợp nhiều người dân cùng cóquyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người thay mặt đại diện hợp pháp của nhữngngười cùng có quyền áp dụng thửa đất đó;

đ) trường hợp người có quyền sử dụngđất góp vốn marketing bằng quyền áp dụng đất nhưng hình thành pháp nhân bắt đầu cóquyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế pháp luật tại Điều 2 của phương tiện nàythì pháp nhân mới là fan nộp thuế.

Chương 2.

CĂN CỨ TÍNH THUẾ, ĐĂNGKÝ, KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ

Điều 5. Căn cứtính thuế

Căn cứ tính thuế là giá bán tính thuếvà thuế suất.

Điều 6. Giátính thuế

1. Giá tính thuế đối với đất đượcxác định bằng diện tích s đất tính thuế nhân với cái giá của 1m2 đất.

2. Diện tích đấttính thuế được chế độ như sau:

a) diện tích s đất tính thuế là diệntích đất thực tiễn sử dụng.

Trường hợp có quyền áp dụng nhiềuthửa khu đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích những thửa khu đất tính thuế.

Trường hòa hợp được bên nước giao đất,cho thuê khu đất để tạo ra khu công nghiệp thì diện tích s đất tính thuế không baogồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung;

b) Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiềuhộ ở, nhà bình thường cư bao gồm cả trường vừa lòng vừa nhằm ở, vừa để kinh doanh thì diệntích khu đất tính thuế được xác minh bằng hệ số phân chia nhân với diện tích s nhà củatừng tổ chức, hộ gia đình, cá thể sử dụng.

Hệ số phân chia được xác minh bằng diệntích đất tạo ra nhà những tầng không ít hộ ở, nhà chung cư chia mang đến tổng diệntích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà các tầng nhiều hộ ở,nhà căn hộ có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của những tổ chức, hộ giađình, cá thể sử dụng trong tầng hầm được cùng vào diện tích s nhà của những tổ chức,hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhằm tính thông số phân bổ;

c) Đối với công trình xây dựng xây dựng dướimặt khu đất thì vận dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích s đất xây cất chia đến tổngdiện tích công trình của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

3. Giá bán của 1m2đất là tỷ giá của đất nền theo mục tiêu sử dụng vị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trựcthuộc tw quy định cùng được định hình theo chu kỳ 5 năm, tính từ lúc ngày Luậtnày có hiệu lực hiện hành thi hành.

Điều 7. Thuế suất

1. Thuế suất đối với đất sinh sống bao gồmcả ngôi trường hợp áp dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phầnđược công cụ như sau:

Bậc thuế

Diện tích khu đất tính thuế (m2)

Thuế suất (%)

1

Diện tích vào hạn mức

0,03

2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07

3

Phần diện tích s vượt bên trên 3 lần hạn mức

0,15

2. Giới hạn mức đất sinh sống làmcăn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở new theo điều khoản của Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Trường hợp khu đất ở vẫn có giới hạn mức theoquy định trước thời điểm ngày Luật này còn có hiệu lực thi hành thì áp dụng như sau:

a) ngôi trường hợp hạn mức đất sinh hoạt theoquy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải chăng hơn giới hạn mức giao đất ở mớithì áp dụng giới hạn ở mức giao khu đất ở mới để gia công căn cứ tính thuế;

b) trường hợp hạn mức đất làm việc theoquy định trước thời gian ngày Luật này có hiệu lực thi hành cao hơn giới hạn ở mức giao đất ở mớithì áp dụng giới hạn ở mức đất làm việc cũ để triển khai căn cứ tính thuế.

3. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở,nhà chung cư, công trình xây dựng xây dựng bên dưới mặt đất vận dụng mức thuế suất 0,03%.

4. Đất sản xuất,kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%.

5. Đất phi nông nghiệp quy định tạiĐiều 3 của cách thức này sử dụng vào mục đích marketing áp dụng mức thuế suất0,03%.

6. Đất sử dụngkhông đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất0,15%. Ngôi trường hợp khu đất của dự án chi tiêu phân kỳ theo đk của nhà đầu tư đượccơ quan đơn vị nước có thẩm quyền phê chăm sóc thì không xem là đất chưa sử dụng vàáp dụng mức thuế suất 0,03%.

7. Đất lấn, chiếmáp dụng nấc thuế suất 0,2% với không áp dụng hạn mức. Việc nộp thuế không phảilà địa thế căn cứ để công nhận quyền áp dụng đất vừa lòng pháp của người nộp thuế đối với diệntích khu đất lấn, chiếm.

Xem thêm:

Điều 8. Đăngký, khai, tính với nộp thuế

1. Fan nộp thuế đăng ký, khai,tính và nộp thuế theo hiện tượng của lao lý về thống trị thuế.

2. Người nộp thuế đăng ký, khai,tính với nộp thuế tại ban ngành thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơicó quyền thực hiện đất.

Trường hòa hợp ở vùng sâu, vùng xa, điềukiện đi lại nặng nề khăn, bạn nộp thuế có thể thực hiện vấn đề đăng ký, khai, tínhvà nộp thuế tại Ủy ban quần chúng. # xã. Ban ngành thuế tạo đk để bạn nộp thuếthực hiện nghĩa vụ của mình.

3. Ngôi trường hợp fan nộp thuế có quyềnsử dụng các thửa khu đất ở thì diện tích tính thuế là tổng diện tích các thửa đấtở tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương. Việc đăng ký,khai, tính cùng nộp thuế được nguyên tắc như sau:

a) tín đồ nộp thuế đăng ký, khai,tính với nộp thuế tại ban ngành thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc nơicó quyền sử dụng đất;

b) tín đồ nộp thuế được lựa chọn hạnmức đất ở trên một huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh nơi tất cả quyền sử dụngđất. Ngôi trường hợp tất cả một hoặc nhiều thửa đất ở vượt giới hạn ở mức thì fan nộp thuế đượclựa lựa chọn một nơi bao gồm thửa khu đất ở vượt giới hạn ở mức để xác minh diện tích quá hạn mứccủa những thửa đất.

Giá tính thuế được vận dụng theo giáđất của từng huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh trên nơi có thửa đất.

Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợptheo mẫu lao lý để xác minh tổng diện tích các thửa khu đất ở bao gồm quyền áp dụng vàsố thuế sẽ nộp, gửi ban ngành thuế nơi fan nộp thuế đã chọn lựa để khẳng định hạnmức khu đất ở nhằm nộp phần chênh lệch thân số thuế đề nghị nộp theo chính sách của Luậtnày và số thuế đã nộp.

Chương 3.

MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 9. Miễnthuế

1. Đất của dự án đầu tư chi tiêu thuộc lĩnhvực đặc biệt quan trọng khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế- buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư chi tiêu thuộc nghành nghề dịch vụ khuyến khích chi tiêu tạiđịa bàn có điều kiện tài chính - thôn hội cực nhọc khăn; đất của khách hàng sử dụngtrên một nửa số lao hễ là mến binh, dịch binh.

2. Đất của cơ sở triển khai xã hộihóa so với các hoạt động trong nghành giáo dục, dạy dỗ nghề, y tế, văn hóa, thểthao, môi trường.

3. Đất desgin nhà tình nghĩa, nhàđại đoàn kết, đại lý nuôi dưỡng fan già cô đơn, fan khuyết tật, con trẻ mồ côi;cơ sở chữa dịch xã hội.

4. Đất làm việc trong giới hạn ở mức tại địa bàncó điều kiện kinh tế - làng mạc hội quan trọng đặc biệt khó khăn.

6. Đất ngơi nghỉ trong hạn mức của hộ nghèotheo khí cụ của chủ yếu phủ.

7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bịthu hồi đất ở theo quy hoạch, planer được phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền phêduyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi so với đất tại vị trí bịthu hồi và đất tại khu vực ở mới.

8. Đất gồm nhà vườn cửa được cơ sở nhànước gồm thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử dân tộc - văn hóa.

9. Người nộp thuế chạm chán khó khăn bởi vì sựkiện bất khả kháng nếu quý hiếm thiệt hại về đất cùng nhà trên khu đất trên 50% giátính thuế.

Điều 10. Giảmthuế

Giảm 1/2 số thuế phải nộp đến cáctrường vừa lòng sau đây:

1. Đất của dự án chi tiêu thuộc lĩnhvực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa phận có điều kiện kinh tế - thôn hộikhó khăn; đất của khách hàng sử dụng trường đoản cú 20% đến một nửa số lao động là thươngbinh, dịch binh;

2. Đất sinh sống trong giới hạn mức tại địa bàncó điều kiện kinh tế - xóm hội khó khăn;

3. Đất sinh sống trong hạn mức của thươngbinh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như yêu quý binh hạng 3/4, 4/4; bệnhbinh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không thừa hưởng trợ cấp hàng tháng;

4. Bạn nộp thuế chạm chán khó khăn vì chưng sựkiện bất khả chống nếu giá trị thiệt sợ về đất và nhà trên khu đất từ 20% mang lại 50%giá tính thuế.

Điều 11.Nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế

1. Tín đồ nộp thuế thừa kế cả miễnthuế và giảm thuế so với cùng một thửa khu đất thì được miễn thuế; bạn nộp thuếthuộc nhì trường hòa hợp được giảm thuế trở lên khí cụ tại Điều 10 của chế độ nàythì được miễn thuế.

2. Người nộp thuế khu đất ở chỉ được miễnthuế hoặc sút thuế trên một khu vực do fan nộp thuế lựa chọn, trừ trường thích hợp quyđịnh tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của hình thức này.

3. Bạn nộp thuế có nhiều dự án đầutư được miễn thuế, bớt thuế thì tiến hành miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

4. Miễn thuế, bớt thuế chỉ áp dụngtrực tiếp so với người nộp thuế và chỉ còn tính bên trên số chi phí thuế bắt buộc nộp theoquy định của lao lý này.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệulực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Các văn phiên bản quy bất hợp pháp luậtsau đây hết hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày Luật này còn có hiệu lực:

a) Pháp lệnh thuế nhà, đất năm1992;

b) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Pháp lệnh thuế nhà, khu đất năm 1994.

Điều 13. Quy địnhchi ngày tiết và lí giải thi hành

Chính đậy quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành phần đông nội dung quan trọng của khí cụ này để thỏa mãn nhu cầu yêu mong quản lýnhà nước.

Luật này đã có Quốc hội nước Cộnghòa xóm hội nhà nghĩa việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6năm 2010.