File ảnh bị lỗi không mở được

Không coi được ảnh trên pc bác nào pro góp mình với máy tính của bản thân h ko xem được các file hình ảnh trong đồ vật nũa tuy nhiên khi chon edit giỏi vào pain thi lai coi được.làm gắng nào để khắc phục nó đây


bu00e1c nu00e0o pro giu00fap mu00ecnh vu1edbi mu00e1y tu00ednh cu1ee7a mu00ecnh h khu00f4ng coi u0111u01b0u1ee3c cu00e1c file u1ea3nh trong mu00e1y nu0169a nhu01b0ng lúc chon edit giỏi vu00e0o pain thi lai coi u0111u01b0u1ee3c.lu00e0m thu1ebf nu00e0o u0111u1ec3 khu1eafc phu1ee5c nu00f3 u0111u00e2y","product_id":0,"type":0,"date":1303983356,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4106/274806/khong-mo-duoc-file-anh.html","num_reply":15,"voted":false,"total_vote":1,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"diendantraodoi","name":"Lai Hoang Doanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"diendantraodoi.vn

kính chào bạn!

Mình xin được tư vấn như sau: chắn chắn chương trình nhằm mở định hình file kia không đúng nên khi chúng ta nhấp đôi chuột thi nó ko ra mà cần chuột bắt buộc chọn Edit hay open with ->paint .....để xem.

Bạn đang xem: File ảnh bị lỗi không mở được

các bạn nhấn nên chuột lên file ảnh không coi được lúc nhấp đôi con chuột chon Properties --> sinh hoạt tab General chọn tiếp Change chọn phần mềm xem ảnh mặc định của win như : Windown Photo Gallery,Microsoft Office Picture Manager....Ok--->Ok.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Quá Trình Tiến Hóa Từ Vượn Thành Người, Quá Trình Tiến Hóa Từ Vượn Thành Người

Giờ các bạn mở thông thường thử coi sao.

Chúc thành công.


Chu00e0o bu1ea1n! Mu00ecnh xin u0111u01b0u1ee3c tu01b0 vu1ea5n nhu01b0 sau: Chu1eafc chu01b0u01a1ng tru00ecnh u0111u1ec3 mu1edf u0111u1ecbnh du1ea1ng tệp tin u0111u00f3 khu00f4ng u0111u00fang nu00ean khi bu1ea1n nhu1ea5p u0111u00f4i chuu1ed9t thi nu00f3 khu00f4ng ra mu00e0 phu1ea3i chuu1ed9t phu1ea3i chu1ecdn Edit hay xuất hiện with ->paint .....u0111u1ec3 xem. Bu1ea1n nhu1ea5n phu1ea3i chuu1ed9t lu00ean tệp tin u1ea3nh khu00f4ng xem u0111u01b0u1ee3c lúc nhu1ea5p u0111u00f4i chuu1ed9t chon Properties --> u1edf tab General chu1ecdn tiu1ebfp Change chu1ecdn phu1ea7n mu1ec1m coi u1ea3nh mu1eb7c u0111u1ecbnh cu1ee7a win nhu01b0 : Windown Photo Gallery,Microsoft Office Picture Manager....Ok--->Ok. Giu1edd bu1ea1n mu1edf bu00ecnh thu01b0u1eddng thu1eed coi sao. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

NẾU MÁY BẠN HIỂN THỊ LỖI THÔNG BÁO NÀY THÌ NÊN REPAIR HOẶC CÀI LẠI WIN ĐI
*
còn trên đây là ảnh lúc mở file ảnh jpg
*
*


cu00f2n u0111u00e2y lu00e0 u1ea3nh lu00fac mu1edf tệp tin u1ea3nh jpg ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":1,"login_name":"sevenloc","name":"AIOJSC","company":"AIO VIu1ec6T NAM","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"loc.nguyenhuynh

ko biết bác bỏ bị ntn rất có thể bạn chọn như sau bấm chuật buộc phải chọn propertites---->general--->chang-----> sau bởi vì chon kieu tệp tin cua win la windows photor viver
general--->chang-----> sau bởi vì chon kieu file cua win la windows photor viver","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":274806,"user":"id":false,"login_name":"","name":"","company":"","is_supplier":false,"verified":0,"supplier":0,"email":"","gender":0,"birthday":"","address":"","website":"","avatar":"mini":"","small":"","medium":"","larger":"","fullsize":"","reply_child":<>">