Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Cao Nhất 28,05 Điểm

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị kinh doanh quản lí trị marketing 7340101_APA00, A01, D01, D0726CLC, Điểm thi TN THPT
2 hệ thống thông tin cai quản hệ thống thông tin thống trị 7340405A00, A01, D01, D0726.35Điểm thi TN THPT
3 quản trị sale cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D0726Điểm thi TN THPT
4 bank 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D0725.8CLC, Điểm thi TN THPT
5 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A01, D01, D07, D0926.5Điểm thi TN THPT
6 Luật kinh tế tài chính luật 7380107_CC00, D14, D1528.05Điểm thi TN THPT
7 Luật kinh tế tài chính chính sách 7380107_AA00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
8 ngôn ngữ Anh ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D07, D0926Điểm thi TN THPT
9 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
10 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, D0726Điểm thi TN THPT
11 bank 7340201_AP_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học tập bạ
12 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301_APA00, A01, D01, D0725.8CLC, Điểm thi TN THPT
13 Tài bao gồm 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học bạ
14 quản ngại trị sale quản ngại trị kinh doanh 7340101_IUA00, A01, D01, D0724Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ; Điểm thi TN THPT
15 bank 7340201_NHA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học bạ
16 Tài chính 7340201_AP_TCA00, A01, D01, D0726.1CLC, Điểm thi TN THPT
17 Tài chính 7340201_TCA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
18 Kế toán lý thuyết Nhật phiên bản kế toán 7340301_JA00, A01, D01, D0725.8Định phía Nhật Bản, Điểm thi TN THPT
19 kế toán kế toán tài chính 7340301_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình quality cao, Xét học bạ
20 kế toán tài chính kế toán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học tập bạ
21 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0726.2Điểm thi TN THPT
22 Kế toán định hướng Nhật bản kế toán 7340301_JA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Định hướng Nhật Bản, Xét học tập bạ
23 quản lí trị marketing quản trị marketing 7340101_APA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Chương trình chất lượng cao, Xét học bạ
24 kế toán kế toán tài chính 7340301_IA00, A01, D01, D0724Liên kết ĐH Sunderland, vương quốc Anh; Điểm thi TN THPT
25 quản trị kinh doanh cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB28.25Xét học bạ
26 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế 7340120A01, D01, D07, D09, XDHB28.25Xét học bạ
27 ngữ điệu Anh ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học tập bạ
28 khối hệ thống thông tin quản lý hệ thống thông tin làm chủ 7340405A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học tập bạ
29 Luật tài chính luật pháp 7380107_AA00, A01, D01, D07, XDHB28.25Luật kinh tế, Xét học tập bạ
30 Luật kinh tế cách thức 7380107_CC00, C03, D14, D15, XDHB28.25Luật khiếp tế, Xét học tập bạ
31 tài chính tài chính 7310101A01, D01, D07, D09, XDHB27.75Xét học bạ
32 công nghệ thông tin technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB27.75Xét học bạ
33 technology thông tin technology thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D07, XDHB27.75Định phía Nhật Bản, Xét học bạ
34 quản lí trị marketing quản trị marketing 7340101_IUA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH CityU - Hoa Kỳ, Xét học tập bạ
35 kế toán kế toán tài chính 7340301_IA00, A01, D01, D07, XDHB26Liên kết ĐH Sunderland - Anh quốc, Xét học bạ
36 Tài thiết yếu 7340201_TCA00, A01, D01, D0726.1Điểm thi TN THPT
37 ngân hàng 7340201_NHA00, A01, D01, D0725.8Điểm thi TN THPT
38 công nghệ thông tin công nghệ thông tin 7480201_JA00, A01, D01, D0726.2Định phía Nhật Bản, Điểm thi TN THPT


*