Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Tp Hcm

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103BD01, C00, D15, D10, XDHB26Học bạ, siêng ngành giải đáp du lịch
2 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103AD01, C00, D15, D10, XDHB25.5Học bạ, siêng ngành quản trị lữ hành
3 Văn hoá các dân tộc thiểu số việt nam 7220112D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
4 marketing xuất bạn dạng phẩm 7320402D01, C00, D15, D10, XDHB18.5Học bạ
5 tin tức - thư viện 7320201D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
6 cai quản văn hoá 7229042AD01, C00, D15, D09, XDHB19.5Học bạ, siêng ngành thống trị hoạt động văn hóa truyền thống xã hội
7 thống trị văn hoá 7229042BD01, C00, D15, D09, XDHB21Học bạ, siêng ngành quản lý di sản văn hóa truyền thống và trở nên tân tiến du lịch
8 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305D01, C00, D15, D09, XDHB15Học bạ
9 Văn hoá học 7229040CD01, C00, D15, D09, XDHB25.5Học bạ, chuyên ngành truyền thông media Văn hóa
10 Văn hoá học 7229040AD01, C00, D15, D09, XDHB20Học bạ, chăm ngành văn hóa truyền thống Việt Nam
11 phượt 7810101D01, C00, D15, D10, XDHB25.5Học bạ
12 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103BD01, C00, D15, D1026Điểm thi TN THPT, chăm ngành chỉ dẫn du lịch
13 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103AD01, C00, D15, D1026.25Điểm thi TN THPT, chuyên ngành quản trị lữ hành
14 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
15 marketing xuất bản phẩm 7320402D01, C00, D15, D1015Điểm thi TN THPT
16 tin tức - tủ sách 7320201D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
17 quản lý văn hoá 7229042AD01, C00, D15, D0919.5Điểm thi TN THPT, chăm ngành cai quản hoạt động văn hóa truyền thống xã hội
18 thống trị văn hoá 7229042BD01, C00, D15, D0921.25Điểm thi TN THPT, siêng ngành làm chủ di sản văn hóa và trở nên tân tiến du lịch
19 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305D01, C00, D15, D0915Điểm thi TN THPT
20 Văn hoá học tập 7229040CD01, C00, D15, D0925.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành truyền thông media Văn hóa
21 Văn hoá học tập 7229040AD01, C00, D15, D0921.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành văn hóa truyền thống Việt Nam
22 phượt 7810101D01, C00, D15, D1025.5Điểm thi TN THPT
23 làm chủ văn hoá 7229042CR01, R02, R03, R04, XDHB17Học bạ, chăm ngành tổ chức dàn dựng
24 làm chủ văn hoá 7229042CR01, R02, R03, R0417Điểm thi TN THPT, chuyên ngành tổ chức dàn dựng
25 thống trị văn hoá 7229042DD01, C00, D15, D09, XDHB25Học bạ, chuyên ngành tổ chức triển khai sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch
26 thống trị văn hoá 7229042DD01, C00, D15, D0925Điểm thi TN THPT; siêng ngành tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hóa, thể thao, du lịch
27 Văn hoá học tập 7229040BD01, C00, D15, D09, XDHB24.5Học bạ, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa
28 Văn hoá học tập 7229040BD01, C00, D15, D0922.5Điểm thi TN THPT, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa

*

*