Dấu Hiệu Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Sau bài học kinh nghiệm trước về thì lúc này đơn, lúc này chúng ta thường xuyên học thì hiện nay tại xong xuôi (Present Perfect) – Đây là 1 trong trong các thì giờ đồng hồ Anh cơ mà rất nhiều bạn nhầm lẫn phương pháp sử dụng lúc học ngữ pháp tiếng Anh và ôn thi TOEIC.

Bạn đang xem: Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành


Thì hiện tại tại kết thúc (Present Perfect) rất thịnh hành trong tiếp xúc hàng ngày tương tự như trong bài xích thi TOEIC. Chúng ta đã biết những gì về bí quyết và bí quyết dùng của thì này chưa? Hãy cùng Anh Ngữ Ms Hoa xem thêm trong bài viết dưới trên đây nhé.

Trong bài viết này cô sẽ share đầy đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, bí quyết sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài bác tập củng cố kỉnh rèn luyện. Vào từng cách áp dụng cô sẽ bổ sung cả mẹo phân biệt và chú ý những ngôi trường hợp đặc trưng để các bạn học tương đối đầy đủ và hiểu kỹ năng thì hiện tại kết thúc chi ngày tiết nhất.

*

#1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại tại hoàn thành cần sử dụng để diễn tả về một hành động đã dứt cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian ra mắt nói. 

*

Ví dụ về thì lúc này hoàn thành

#2. CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Câu khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + PII.

S = I/ We/ You/ They + haveS = He/ She/ It + has

Ví dụ:

have graduated from my university since 2012. (Tôi xuất sắc nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)We have worked for this company for 4 years. (Chúng tôi làm việc cho doanh nghiệp này 4 năm rồi.)She has started the assignment. ( Cô ấy đã bắt đầu với nhiệm vụ.

 

- Câu bao phủ định

Cấu trúc: S + haven’t/ hasn’t + PII.

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

We haven’t met each other for a long time.(Chúng tôi không gặp nhau vào một thời gian dài rồi.)Daniel hasn’t come back his hometown since 2015. (Daniel không quay trở lại quê hương của bản thân từ năm 2015.)I haven’t started the assignment (Tôi chưa bước đầu với nhiệm vụ)

 

- Câu nghi vấn

Q: Have/Has + S + PII?

A: Yes, S + have/ has.

No, S + haven"t / hasn"t.

Ví dụ:

Have you ever travelled to Vietnam? (Bạn sẽ từng du ngoạn tới Việt Nam khi nào chưa?) // Yes, I have./ No, I haven’t.Has she arrived London yet? (Cô ấy sẽ tới Luân Đôn chưa?) // Yes, she has./ No, she hasn’t.Have you started the assignment? (Bạn đã ban đầu với công việc, nhiệm vụ

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

➣ Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm bây giờ mà không đề cập cho tới nó xảy ra lúc nào.

Ví dụ 1: I have done all my homework. (Tôi đã có tác dụng hết bài bác tập về nhà.)Ví dụ 2: He has lost my key. (Anh ấy đã làm mất đi chìa khóa của tôi.)

He has lost my key

➣ Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ 1: They’ve been married for nearly fifty years. (Họ sẽ kết hôn được 50 năm.)Ví dụ 2: She has lived in Tokyo all her life. (Cố ấy đã sống cả đời nghỉ ngơi Liverpool.)

They’ve been married for nearly fifty years

Lưu ý : họ có thể sử dụng Thì hiện nay tại xong tiếp diễn cho các trường hòa hợp như lấy một ví dụ 2.

Ví dụ:

She has been living in Tokyo all her life.It’s been raining for hours.

➣ Diễn tả hành động đã từng làm cho trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Ví dụ 1: He has written three books & he is working on another book. (Anh ấy sẽ viết được 3 cuốn sách với đang viết cuốn tiếp theo.)Ví dụ 2: I’ve played the guitar ever since I was a teenager. (Tôi đã nghịch guitar kể từ khi còn nhỏ.)

I’ve played the guitar ever since I was a teenager

➣ Sử dụng một mệnh đề với “since” chỉ ra rằng khi một chiếc gì đó ban đầu trong quá khứ:

Ví dụ 1: They’ve stayed with us since last week. (Họ đã ở với shop chúng tôi từ tuần trước.)Ví dụ 2:have worked here since I left school. (Tôi đã thao tác làm việc ở đây kể từ thời điểm tôi rời trường.)

They’ve stayed with us since last week

➣ Một khiếp nghiệm cho tới thời điểm bây giờ (thường sử dụng trạng từ ever)

Ví dụ 1: My last birthday was the worst day I’ve ever had. (Sinh nhật thời gian trước là ngày tệ duy nhất đời tôi.)Ví dụ 2: Have you ever met George? Yes, but I’ve never met his wife. (Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Có, nhưng lại tôi chưa khi nào gặp vk anh ta)

My last birthday was the worst day I’ve ever had

➣ Về một hành động trong quá khứ nhưng đặc biệt tại thời điểm nói

Ví dụ 1: I can’t get in my house. I’ve lost my keys. (Tôi không thể vào nhà được. Tôi đánh mất chùm chìa khóa của bản thân mình rồi.)Ví dụ 2: Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping. (Teresa không tồn tại ở nhà. Tôi nghĩ về cô ấy vẫn đi sở hữu sắm.)

Teresa isn’t at home. I think she has gone shopping

Lưu ý đặc biệt: Trong một trong những trường hợp, ta thực hiện trạng thái thừa khứ phân tự của hễ từ to lớn BE: BEEN như một dạng vượt khứ phân từ của động từ GO.

Trong các thì tiếng Anh, "thì bây giờ hoàn thành" cùng "thì thừa khứ đơn" là 2 thì rất nhiều bạn dễ bị nhầm lẫn biện pháp sử dụng. Cũng chính vì vậy, các bạn lưu ý thật cẩn thận để sử dụng thì giờ Anh thật phải chăng trong văn cảnh nhé!

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately: gần đây, vừa mới

- already: rồi

- before: trước đây

- ever: đã từng

- never: chưa từng, không bao giờ

- yet: chưa (dùng vào câu phủ định với câu hỏi)

 

- for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 2 months: trong khoảng 2 tháng

- since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

- so far = until now = up to now = up lớn the present: cho đến bây giờ

- in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 2 years: trong hai năm qua)

 

 

*** Vị trí của những trạng từ vào thì hiện tại hoàn thành:

- already, never, ever, just: sau “have/ has” với đứng trước rượu cồn từ phân từ II.

- already: cũng rất có thể đứng cuối câu.

Ví dụ: I have just come back home. (Tôi vừa new về nhà.)

- Yet: đứng cuối câu, cùng thường được sử dụng trong câu tủ định cùng nghi vấn.

Ví dụ: She hasn’t told me about you yet. (Cô ấy vẫn chưa kể với tôi về bạn.)

- so far, recently, lately, up to lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Tôi xem bộ phim truyền hình này gần đây.)

#5. BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Sau lúc học kiến thức ngữ pháp cơ bạn dạng về thì hiện tại hoàn thành các bạn nên làm bài tập tiếp sau đây để củng cố vững chắc và kiên cố hơn, đọc và biết cách áp dụng tốt nhất có thể nhé!

Bài tập 1: Đọc những tình huống, sử dụng những động từ tiếp sau đây và viết lại câu với thì bây giờ hoàn thành:

arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

 

1. Tom is looking for his key. He can"t find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can"t walk và her leg is in plaster.

Lisa .................... . .... ............................................ .

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ........................................ .............. ..

4. Maria"s English wasn"t very good. Now it is better.

Her English .............................................................. .

 5. Dan didn"t have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The .................................................... ........................... ..

Bài tập 2: lựa chọn “Been” hoặc “Gone”

1, James is on holiday. He"s gone to lớn Italy.

2, Hello! I"ve just ........... ... To the shops. I"ve bought lots of things.

3, A lice isn"t here at the moment. She"s ..... .......... ............................ To the shop to get a newspaper.

4, Tom has ..................................... Out. He"ll be back in about an hour.

5, "Are you going khổng lồ the bank?" - "No, I"ve already ..... . ....................... ..... To the bank."

Bài tập 3: trả lời các câu hỏi dựa vào từ trong ngoặc

1. Would you lượt thích something to eat?

 No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

 2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................. ................................................. .. ..... ............. . .. (I / just / see / her)

 3. What time is David leaving?

.....................................................................................................................(He / already / leave)

4. What"s in the newspaper today?

I don"t know. .. ............................................................. .............................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing to the cinema with us?

No, ....... .. ............................................................................. .... .. (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes, .. ................ .......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

...........................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

Bài tập 4: Đọc tình huống và viết lại câu với những từ just, already hoặc yet.

1. After lunch you go khổng lồ see a friend at her house. She says, "Would you lượt thích something lớn eat?"

You say: No thank you. I"ve just had lunch. (have lunch)

2. Joe goes out. Five minutes later, the phone rings & the caller says, "Can I speak lớn joe?"

You say: I"m afraid .... ........... .... ..................... .................................... ..... . (go out)

3.You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! ................ .......................................................... . (not / finish)

4. You plan khổng lồ eat at a restaurant tonight. You phoned khổng lồ reserve a table. Later your friend says, "Shall I phone to reserve a table?

 You say: No, ............ ............................... ........... .... ....... ................. ...... . (do it)

 5. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps she has been successful. Ask her.

You say: .. ....... ............ . ................... .. ..................... ..... ..... ... .... ... . .... ? (find)

6. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks, "Where are you going for your holiday?

 You say: ...................... .......... ................... . ........................ ..... .... ...... . (not / decide)

7. Linda went shopping, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, "Is Linda still out shopping?"

You say: No, .... ........................................................ ................................ (come back)

Bài tập 5: chia thì hiện nay tại dứt và thừa khứ đơn. (Bài tập cải thiện này để giúp đỡ bạn nhận ra rõ về thì hiện tại xong và vượt khứ solo – đây là 2 thì nhiều bạn dễ bị lầm lẫn nhất)

1. When………you………this wonderful skirt? (to design)

2. My mother………into the van. (not/ khổng lồ crash)

3. The boys………the mudguards of their bicycles. (to take off)

4.………you………your aunt last week? (to phone)

5. He………milk at school. (not/ to lớn drink)

6. The police………two people early this morning. (to arrest)

7. She………to nhật bản but now she………back. (to go – khổng lồ come)

8. Dan………two tablets this year. (already/ to lớn buy)

9. How many games………so far this season? (your team/ to win)

10. Peter……… football yesterday.

11. They……… the car. It looks new again.

Xem thêm: Vô Địch C1 Được Bao Nhiêu Tiền Khi Vô Địch Champions League?

12. Last year we……… to Italy.

13. John và Peggy……… the book. Now they can watch the film.

14. I……… my friend two days ago.

15. We……… another country before.

16. She……… a new car in 2011.

17. I’m sorry, but I……… my homework.

18. .……… the trò chơi of chess?

Bài tập 6: bạn hãy viết các thắc mắc để hỏi những vấn đề mọi fan đã làm, dùng với ‘over’

1, (ride / horse?) ... Have you ever ridden a horse?

2, (be /" California?) Have ..................................................................................................

3, (run / marathon?) .... .......................................................................... ....... .. ................

4, (speak / famous person?) ..............................................................................................

5, (most beautiful place / visit?) What’s............................................................................

#6. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

2, Lisa has broken her leg.

3, The bus fare has gone up.

4, Her English has improved.

5, Dan has grown a beard.

6, The letter has arrived.

7, The temperature has fallen.

Bài tập 2:

2, been

3, gone

4, gone

5, been

Bài tập 3:

2. Yes, I"ve just seen her.

Yes, I have just seen her.

or Yes, I just saw her.

3. He"s already left.

He has already left.

or He already left.

4. I haven"t read it yet.

or I didn"t read it yet.

5. No, she"s already seen the film.

No, she has already seen.

or No, she already saw.

 6. Yes, they"ve just arrived.

 Yes, they have just arrived.

or Yes, they just arrived.

7. We haven"t told him yet.

or We didn"t tell him yet.

Bài tập 4:

2. He"s just gone out / He has just gone out / He just went out.

3. I haven"t finished yet / I didn"t finish yet

4. I"ve already done it / I have already done it / I already did it.

5. Have you found a place to lớn live yet? / Did you find a place ... ?

6. I haven"t decided yet / I didn"t decide yet.

7. She"s just come back / She has just come back / She just came back.

Bài tập 5:

1. When did you design this wonderful skirt?

2. My mother did not crash into the van.

3. The boys took off the mudguards of their bicycles.

4. Did you phone your aunt last week?

5. He did not drink milk at school.

6. The police arrested two people early this morning.

7. She went to nhật bản but now she has come back.

8. Dan has already bought two tablets this year.

9. How many games has your team won so far this season?

Bài tập 6:

2, Have you ever been khổng lồ California?

3, Have you ever run (in) a marathon?

4, Have you ever spoken to lớn a famous person?

5, What"s the most beautiful place you"ve ever visited? / ... You have ever visited?

 

Với những kiến thức và kỹ năng về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành thực tế trên đây, cô Hoa tin rằng chúng ta đã nắm rõ và rất có thể vận dụng trơn tru tru khi áp dụng ngữ pháp tiếng Anh nói tầm thường và lúc làm bài bác TOEIC Reading nói riêng.