Đại học mở tphcm tuyển sinh 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52760101 Công tác thôn hội A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 15
2 52580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 22.25
3 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 23.25
4 52480101 Khoa học đồ vật tính A00; A01; D01; D07 20
5 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D01; D07 16
6 52380107C Luật kinh tế tài chính (CT chất lượng cao) A01; D01; D07; D14 ---
7 52380107 Luật tởm tế A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06; 20.5
8 52380101 Luật A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06; 19
9 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 15
10 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 ---
11 52340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 ---
12 52340301C Kế toán (CT quality cao) A01; D01; D07; D96 ---
13 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
14 52340201C Tài chính – bank (CT quality cao) A01; D01; D07; D96 ---
15 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
16 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 ---
17 52340101C Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) A01; D01; D07; D96 ---
18 52340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01; D07 19.5
19 52310301 Xã hội học A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 16
20 52310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 18
21 52220214 Đông phái nam Á học A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D15; D41; D42; D43; D44; D45; D78; D79; D80; D81; D82; D83 16
22 52220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 22
23 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83 20
24 52220201C Ngôn ngữ Anh (CT unique cao) A01; D01; D14; D78 ---
25 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 24

*

MBS - Trường đại học mở Tp.HCM