Đại học kiến trúc hà nội điểm chuẩn

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022

Điểm sàn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 như sau:

Ngành xét tuyểnĐiểm sàn 2021
Nhóm ngành 122.0
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị)
Nhóm ngành 222.0
Kiến trúc cảnh quan
Kiến trúc Chương trình tiên tiến
Nhóm ngành 317.5
Thiết kế nội thất
Điêu khắc
Nhóm ngành 416.0
Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN Công nghệ cơ điện công trình)
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Các ngành (Xét tuyển theo đơn ngành) 
Thiết kế đồ họa17.5
Thiết kế thời trang17.5
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)17.0
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng công trình ngầm đô thị)16.0
Kỹ thuật xây dựng (Quản lý dự án xây dựng)17.0
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng16.0
Quản lý xây dựng16.5
Quản lý xây dựng (Quản lý bất động sản)16.5
Kinh tế xây dựng16.5
Công nghệ thông tin17.0
Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện)18.0

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
20202021
Nhóm ngành 1
Kiến trúc18/
Quy hoạch vùng và đô thị18/
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan18/
Kiến trúc Chương trình tiên tiến18/
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ họa18/
Thiết kế thời trang18/
Nhóm ngành 4
Thiết kế nội thất 18/
Điêu khắc 18/
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước1818
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1818
Kỹ thuật môi trường đô thị1818
Công nghệ cơ điện công trình1818
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1818
Các ngành riêng lẻ 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp18/
Xây dựng công trình ngầm đô thị1819
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng1819
Quản lý xây dựng18/
Kinh tế xây dựng18/
Công nghệ thông tin18/
Quản lý dự án xây dựng21

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 như sau:

*
*

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc Hà Nội các năm trước dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Nhóm ngành 1
Kiến trúc26.528.5
Quy hoạch vùng và đô thị24.7526
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan23.324.75
Kiến trúc Chương trình tiên tiến2022
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ họa20.522.25
Thiết kế thời trang19.2521.5
Nhóm ngành 4
Thiết kế nội thất 1820
Điêu khắc 17.520
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước1416
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1416
Kỹ thuật môi trường đô thị1416
Công nghệ cơ điện công trình/16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1416
Các ngành riêng lẻ
Xây dựng dân dụng và công nghiệp14.516.05
Xây dựng công trình ngầm đô thị14.515.85
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng/15.65
Quản lý xây dựng15.517.5
Kinh tế xây dựng1517
Công nghệ thông tin17.7521