CÁCH DÙNG CỦA THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu còn muốn học giỏi tiếng thằng bạn cần biết và minh bạch rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ phía dẫn đầy đủ cho chúng ta cấu trúc, giải pháp sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài tập thực hành rèn luyện. Không chỉ là vậy, vào từng cách áp dụng Step Up sẽ bổ sung cập nhật cả mẹo phân biệt và các lưu ý cùng với từng trường hợp quan trọng để các bạn học tương đối đầy đủ và gọi kiến thức thì lúc này hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng của thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì bây giờ Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành được dùng để diễn đạt về một hành động đã kết thúc cho tới lúc này mà không bàn về thời gian diễn ra hành đụng đó.


2. Cấu tạo thì hiện tại Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): nhà ngữ

* Have/has: trợ động từ

* PII: hễ từ phân từ bỏ II (Quá khứ phân từ)

Nếu công ty ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu chủ ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy đã sống ở đây từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đang dạy giờ đồng hồ Tây Ban Nha khoảng tầm 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã chạm mặt phải rất nhiều khó khăn lúc làm dự án đó.)

2. Câu đậy định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi sẽ không chạm mặt mẹ trong một thời hạn dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không trở lại quê hương của chính bản thân mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không điêu luyện tiếng Pháp mà lại anh ấy hoàn toàn có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled lớn Finland? (Bạn vẫn từng phượt tới Phần Lan khi nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bước đầu với trách nhiệm chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã xong xuôi việc công ty chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

7. Miêu tả một hành động, vụ việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

They have seen this contract two times. (Họ đang xem phiên bản hợp đồng này hai lần.)He has researched three market và is working with on another one. (Anh ấy đã phân tích được ba thị phần và đang liên tục với thị phần tiếp theo).

Lưu ý : Ở trong số thì giờ Anh, thì hiện nay tại kết thúc và thì quá khứ đơn là 2 thì vào tổng tất cả các thì tiếng Anh có thể bạn dễ bị lầm lẫn về cách sử dụng. Vậy cần cần chú ý thật kỹ nhằm khi thực hiện thì giờ đồng hồ Anh thật hợp lý tương ứng cùng với từng ngữ cảnh nhé!


4. Vệt hiệu nhận thấy thì bây giờ Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ Anh đều sẽ có các dấu hiệu nhận ra khác nhau để hoàn toàn có thể áp dụng phù hợp. Với thì lúc này hoàn thành, trong câu bạn sẽ có các từ, cấu tạo sau để nhận biết:

4.1. Những từ nhận biết thì hiện tại hoàn thành

– just, recently, lately: ngay sát đây, vừa mới

– already: rồi

– before: trước đây

– ever: sẽ từng

– never: chưa từng, không bao giờ

– yet: không (dùng cho câu tủ định với câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong tầm (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong tầm 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up lớn now = up to lớn the present: cho tới bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– so sánh hơn độc nhất + thì bây giờ hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì lúc này hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh ngươi in Vietnam. (Đây là lần thứ nhất tôi được nạp năng lượng Bánh Mì sống Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là các loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon tuyệt nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có trong cuộc đời.)

– all day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời).

4.2. Vị trí của những trạng từ vào thì hiện nay tại hoàn thành

– already, ever, just, never: sau “have/ has” đồng thời đứng trước đụng từ phân từ bỏ II.

– already: cũng hoàn toàn có thể đứng sinh hoạt cuối câu.

Ví dụ:

I have just go out. (Tôi vừa new ra ngoài).

– yet: địa điểm đứng ngơi nghỉ cuối câu và được sử dụng trong câu nghi vấn hoặc lấp định.

Ví dụ:

He hasn’t told his family about that problem yet. (Anh ta vẫn chưa kể với mái ấm gia đình anh ta về điều này đâu).

– so far, recently, lately, up lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: hoàn toàn có thể đứng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ:

I have checked this report recently. (Tôi kiểm tra bạn dạng báo cáo này cách đây không lâu rồi).

Xem thêm: Lẩu Cá Kèo 87 Bà Huyện Thanh Quan, P, Lẩu Cá Kèo 87 Bà Huyện Thanh Quan


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng hòa hợp cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận thấy 12 THÌ để vận dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài xích tập thì hiện tại Hoàn Thành

Bài tập 1: bài tập thì hiện tại ngừng với dấu hiệu nhận thấy có thực hiện since cùng for

I …..(study) Vietnamese for the last trăng tròn years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that bike for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: ngừng câu với gợi nhắc cho sắn

1. A: bởi vì you know where Kirito is?

B: Yes, …..

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming khổng lồ the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với trường đoản cú just, yet & already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings và the caller says ‘Can I speak khổng lồ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going khổng lồ a khách sạn tonight. You phone lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place khổng lồ live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: chọn dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài xích tập biến hóa thì hiện tại tại dứt sang thừa khứ đơn

She hasn’t written to me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi và Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote khổng lồ me was in March.Mrs.Linh started lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi & Bin were married.It’s years since he wrote to me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá vạc âm IPA trên app Hack não Pro – rứa chắc 90% toàn bộ phiên âm quan trọng đặc biệt nhất trong tiếng Anh chỉ với sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên đang tự tin há miệng to phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

Với toàn cục kiến thức về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành thực tế trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm vững và rất có thể vận dụng trơn tuột tru khi thực hiện ngữ pháp tiếng Anh, kết phù hợp với vốn trường đoản cú vựng của mình bạn trả toàn rất có thể giao tiếp đầy niềm tin với người bản xứ.