Các Khoa Của Đại Học Ngoại Thương

Đại học Ngoại yêu quý (Cơ sở phía Bắc) tuyển sinh 2020 với những ngành đào tạo và giảng dạy như sau:

1. Bảng tổng hợp môn xét tuyển của những chuyên ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Mã xét tuyển

Tổ đúng theo môn xét tuyển

Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế

NTH01-01

A00,A01,D01,D07

Ngành ghê tế

NTH01-02

 

Chuyên ngành tài chính đối ngoại

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07

Chuyên ngành dịch vụ thương mại quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành kinh tế tài chính quốc tế

 

Chuyên ngành kinh tế tài chính quốc tế

A00,A01,D01,D03,D07

Chuyên ngành tài chính và cách tân và phát triển quốc tế

A00,A01,D01.D07

Ngành quản trị ghê doanh, chuyên ngành cai quản trị kinh doanh quốc tế

NTH02

A00,A01,D01,D07

Ngành kinh doanh quốc tế

 

Chuyên ngành kinh doanh quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành sale quốc tế theo quy mô tiên tiến Nhật Bản

A00,A01,D01,D06,D07

Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành quản trị khách hàng sạn, siêng ngành quản trị khách hàng sạn

A00,A01,D01,D07

Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng

NTH03

 

Chuyên ngành Tài bao gồm Quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành so với và chi tiêu tài chính

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Ngân hàng

A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

 

Chuyên ngành kế toán – Kiểm toán

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành kế toán tài chính – Kiểm toán lý thuyết nghề nghiệp ACCA

A00,A01,D01,D07

Ngành ngôn từ Anh, siêng ngành giờ đồng hồ Anh mến mại

NTH04

D01

Ngành ngôn ngữ Pháp, chăm ngành giờ Pháp yêu thương mại

NTH05

D01, D03

Ngành ngữ điệu Trung, chuyên ngành giờ đồng hồ Trung yêu mến mại

NTH06

D01, D04

Ngành ngữ điệu Nhật, chăm ngành giờ Nhật yêu đương mại

NTH07

D01, D06

2. Chỉ tiêu chi tiết theo ngành của từng phương thức ở trong nhà trường

2.1.

Xem thêm: Bệnh Trầm Cảm Và Công Việc Chăm Sóc (Depression And Your Family)

Tiêu chuẩn theo cách tiến hành xét tuyển chọn riêng của nhà trường

*
*
*
*

 * để ý đối với cách tiến hành xét tuyển chọn 1:

+ chỉ tiêu được phân chia đều mang lại 3 đối tượng người sử dụng xét tuyển chọn theo cách thức này: (1) HS gia nhập kỳ thi học sinh xuất sắc QG; (2) HS đạt giải tỉnh/thành phố; (3) học sinh hệ chuyên.

+ chất nhận được thí sinh trúng tuyển theo lịch trình tiêu chuẩn chỉnh trong bảng trên được chuyển sang công tác tiêu chuẩn chỉnh khác mong muốn thuộc ngành trúng tuyển

2.2. Tiêu chí theo phương thức xét tuyển chọn theo tác dụng thi trung học phổ thông năm 2020

*
*

2.3. Chỉ tiêu theo cách làm tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo