Bài tập tiếng việt lớp 4 trang 7

Giải câu 1, 2 bài bác Chính tả - Tuần 20: cha đẻ của dòng lốp xe đạp trang 7, 8 VBT tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Điền tiếng tương thích vào nơi trống để hoàn hảo các câu trong hai câu chuyện sau :


Điền vào vị trí trống:

a) ch hoặc tr :

..... Uyền....... Ong vòm lá

.......... Im gồm gì vui

Mà nghe ríu rít

Như ......ẻ reo mỉm cười ?

b) uôt hoặc uôc :

- Cày sâu c... Bẫm.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 4 trang 7

- sở hữu dây b........ Mình.

- Th....".. Tuyệt tay đảm.

- Ch...... Gặm chân mèo.


Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) ch hoặc tr

Chuyền trong vòm lá

Chim bao gồm gì vui

Mà nghe ríu rít

Như trẻ reo cười ?

b) uôt hoặc uôc

- Cày sâu cuốc bẫm.

- có dây buộc mình.

- Thuốc hay tay đảm.

- Chuột gặm chân mèo.


Câu 2

Điền tiếng tương thích vào khu vực trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện sau :

a) Tiếng có âm tr hoặc ch :

Đãng trí chưng học

Một nhà chưng học tất cả tính đãng........ đi tàu hoả. Khi nhân viên soát vé đến, nhà bác học tìm kiếm toát mồ hôi mà....................

Xem thêm:

thấy vé đâu. May là bạn soát vé này nhận thấy ông, bèn bảo :

- Thôi, ngài không yêu cầu xuất...............vé nữa.

Nhà bác học vẫn loay hoay tìm vé với nói :

- cơ mà tôi vẫn nên tìm bằng được vé nhằm biết đề nghị xuống ga làm sao chứ !

b) Tiếng bao gồm vần uôc hoặc uôt :

Vị dung dịch quý

Nhà thơ Đức danh tiếng Hai-nơ mắc chứng bệnh căng thẳng mệt mỏi và mất ngủ. Ông dùng tương đối nhiều thứ................ Xẻ mà vẫn không khỏi. Một bác sĩ cho khám bệnh, bảo ông :

- từng ngày, ngài hãy ăn một quả táo, vừa ăn uống vừa đi dạo từ công ty đến quảng trường thành phố.

Sau một thời gian ngắn, quả nhiên Hai-nơ ngoài bệnh, ông kinh ngạc nói với bác bỏ sĩ :

- bây chừ tôi mới biết apple cũng là vị dung dịch quý.

Bác sĩ mỉm mỉm cười :

- không phải những quả táo bình thường kia chữa khỏi bệnh cho ngài đâu. Bao gồm những ............ Quốc bộ hàng ngày new là vị dung dịch quý, bởi chúng bắt................ Ngài bắt buộc vận động.

Phương pháp giải:

Em tuân theo yêu cầu của bài bác tập.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Tiếng tất cả âm tr hoặc ch 

Đãng trí chưng học

Một nhà bác bỏ học có tính đãng trí đi tàu hỏa. Khi nhân viên soát vế đến, nhà chưng học kiếm tìm toát những giọt mồ hôi mà chẳng thấy vé đâu. May là fan soát vé này nhận thấy ông, bèn bảo .

- Thôi, ngài không phải xuất trình vé nữa.

- Nhà chưng học vẫn loay hoay search vé với nói :

- tuy nhiên tôi vẫn bắt buộc tìm bằng được vé nhằm biết yêu cầu xuống ga như thế nào chứ !

b) Tiếng gồm vần uôc hoặc uôt

Vị dung dịch quý

Nhà thơ Đức khét tiếng Hai-nơ mắc hội chứng bệnh stress và mất ngủ. Ông dùng tương đối nhiều thứ thuốc bổ cơ mà vẫn không khỏi. Một chưng sĩ mang đến khám bệnh, bảo ông :

- từng ngày, ngài hãy nạp năng lượng một trái táo, vừa ăn uống vừa đi bộ từ đơn vị đến trung tâm vui chơi quảng trường thành phố.

Sau một thời hạn ngắn, trái nhiên Hai-nơ ngoài bệnh. Ông quá bất ngờ nói với bác sĩ :

Bây giờ tôi new biết apple cũng là vị dung dịch quý.

Bác sĩ mỉm mỉm cười :

- không phải những trái táo bình thường kia chữa trị khỏi bệnh cho ngài đâu. Chủ yếu những cuộc đi bộ hằng ngày mới là vị dung dịch quý, vày chúng bắt buộc ngài yêu cầu vận động.