LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”: NHẬN RÕ ÂM

*

*
chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn TNCS sài gòn Đoàn TNCS sài gòn Tỉnh BD Hội LHTN cả nước Tỉnh BD Hội sinh viên Tỉnh BD Đội TNTP tỉnh BD Khối CQ tỉnh Đoàn
chủ đề công tác làm việc năm 2022: "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức" - chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS hcm tỉnh bình dương lần máy XI cùng Đại hội Đoàn nước ta lần đồ vật XII, nhiệm kỳ 2022-2027
*
*
*
*
*

Nhận diện và chiến đấu chống thủ đoạn tách rời, trái chiều tư tưởng hồ chí minh với nhà nghĩa Mác-Lênin

(TG) - công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng tp hcm là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành vi của Đảng và biện pháp mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò, dáng vẻ của nhà nghĩa Mác-Lênin với luôn xác minh là một tín đồ mácxít-lêninít. Vào âm mưu, thủ đoạn tiến công vào căn nguyên tư tưởng của Đảng, những thế lực thù địch, phản động đã khôn xiết tinh vi, giảo quyệt khi thủ đoạn tách rời, trái chiều tư tưởng hcm với chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh làm phản bác âm mưu này là một trong những việc có tác dụng thiết thực nhằm góp phần đảm bảo an toàn nền tảng bốn tưởng của Đảng.

Bạn đang xem: Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”: nhận rõ âm


Cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa làng hội được Đại hội đại biểu cả nước lần trang bị VII của Đảng (năm 1991) thông  qua đang khẳng định: “Đảng lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hcm làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(1). Trong thực tế cách mạng vn từ khi Đảng ra đời đã bằng chứng rằng, nhờ bao gồm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng tp hcm dẫn đường, phương pháp mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thành công khác, giành lại hòa bình dân tộc và đạt được những chiến thắng quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử trong sự nghiệp tạo và bảo đảm an toàn Tổ quốc xã hội công ty nghĩa. Trong thực tiễn cách mạng cũng mang đến thấy, công ty nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng sài gòn là nhị cấu phần hòa hợp thành nền tảng gốc rễ tư tưởng, phương châm cho hành động của Đảng cùng hai yếu ớt tố này có quan hệ hữu cơ với nhau, luôn luôn phải có một nhân tố nào.

Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện thêm một số chủ kiến muốn bóc tách rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tứ tưởng hồ nước Chí Minh, thậm chí là còn tìm giải pháp luận giải nhận định rằng chỉ có tư tưởng hcm mới phù hợp với phương pháp mạng Việt Nam, còn công ty nghĩa Mác-Lênin là “tư tưởng ngoại lai, xa lạ với truyền thống lâu đời dân tộc”, không phù hợp với điều kiện rõ ràng của việt nam và đã trở nên chối bỏ ở nơi quê hương của nó, “du nhập công ty nghĩa Mác-Lênin vào vn là một sai lạc lịch sử”(2); bởi vì đó chỉ cần nói đến bốn tưởng tp hcm và đi đến tóm lại võ đoán rằng: “Tư tưởng hồ nước Chí Minh trái lập với công ty nghĩa Mác-Lênin”(?). Đây thực tế là một quan điểm sai trái, xuyên tạc về quan hệ gắn bó mật thiết, cơ học giữa bốn tưởng tp hcm và nhà nghĩa Mác-Lênin. Quan điểm đó tưởng như là sự đề cao bốn tưởng hồ nước Chí Minh, tưởng như là sự xác định những công lao, góp sức của tp hcm với đất nước và dân tộc bản địa Việt Nam, nhưng thực chất là nhằm tách rời và trái lập tư tưởng sài gòn với nhà nghĩa Mác-Lênin; âm mưu phủ định cửa hàng lý luận quan trọng đặc biệt nhất của tứ tưởng sài gòn là công ty nghĩa Mác-Lênin; đậy định thế giới quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng của tứ tưởng sài gòn là chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là bước đi nhằm tiến tới tủ định bản chất khoa học, giải pháp mạng của tứ tưởng hồ Chí Minh.

Trên thực tế, những thế lực thù địch, phản đụng chưa lúc nào từ bỏ thủ đoạn chống phá giải pháp mạng vn và trào lưu cách mạng vắt giới, trong những số ấy nổi lên hiện nay là sự chống phá trên nghành tư tưởng, văn hóa. Rõ ràng, tứ tưởng, văn hóa là mặt trận hết sức gay gắt, tàn khốc của trận đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, làm thua các thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản nghịch động. Thực tế cho thấy thêm đang mở ra nhiều hơn rất nhiều mưu toan kích động, xuyên tạc nhằm “hạ bệ thần tượng”, làm cho nghi ngờ, tạo hoang mang, dao động, thậm chí còn gây phân chia rẽ, láo loạn dấn thức về căn cơ tư tưởng của Đảng trong hàng ngũ những người cộng sản, từ đó mang tới mất phương hướng, mâu thuẫn, náo loạn trong tổ chức và chỉ đạo hoạt đụng thực tiễn, đưa đến những không đúng lầm, làm mất uy tín, ảnh hưởng của Đảng vào quần bọn chúng nhân dân và cho nên đánh mất vai trò lãnh đạo đối với hệ thống bao gồm trị. đông đảo mưu toan này có lúc công khai, trắng trợn, có những lúc tinh vi, xảo quyệt. Câu hỏi tuyên truyền, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng hồ nước Chí Minh, bóc tách rời nhà nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng hồ nước Chí Minh, thậm chí nhận định rằng “Tư tưởng hồ Chí Minh trái lập với nhà nghĩa Mác-Lênin” là một âm mưu rất tinh vi, xảo quyệt, nằm trong những mưu toan đó của các thế lực thù địch, phản cồn và thực chất không có gì mới. Nhưng mà vào những dịp lưu niệm những đợt nghỉ lễ lớn của dân tộc, đất nước, kỷ niệm thành lập và hoạt động Đảng, hoặc gần như sự kiện bao gồm trị đặc biệt, thì những quan điểm này lại xuất hiện theo kiểu dáng “bổn cũ soạn lại”. Tăng cường bảo đảm an toàn nền tảng tứ tưởng của Đảng, dấn diện và chống chọi phản bác, làm thất bại đều âm mưu, thủ đoạn phòng phá, xuyên tạc của những thế lực thù địch, phản bội động, trong các số đó có thủ đoạn tách rời, đối lập tư tưởng tp hcm với công ty nghĩa Mác-Lênin, là công việc mang ý nghĩa hết sức đặc trưng và thường xuyên hiện nay.

Trước hết, cần được nhận rõ mưu toan giảm xén với đánh tráo khái niệm của những ý loài kiến xuyên tạc, tách bóc rời và trái lập tư tưởng hồ chí minh với nhà nghĩa Mác-Lênin.

Những chủ kiến xuyên tạc, âm mưu tách tránh và đối lập tư tưởng hồ chí minh với chủ nghĩa Mác-Lênin mang lại rằng, hcm là một tình nhân nước, là 1 trong người theo công ty nghĩa dân tộc, chỉ mong muốn làm cầm cố nào để giải phóng khu đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Trong khi đó, công ty nghĩa Mác-Lênin là lý thuyết về đương đầu giai cấp, là hệ bốn tưởng chỉ của riêng ách thống trị công nhân, phải đối lập với tất cả chủ nghĩa yêu thương nước, công ty nghĩa dân tộc mà hồ chí minh theo đuổi. Những chủ ý kiểu này đã chũm ý không thấy một thực tiễn là hồ nước Chí Minh không những muốn giải phóng đất nước, giành lại hòa bình cho dân tộc, mà đặc biệt quan trọng hơn nữa là phải làm cố kỉnh nào để toàn bộ người dân thừa hưởng một cuộc sống thường ngày hạnh phúc, yên ấm thực sự sau khi giành được độc lập, như Người đã từng có lần tâm sự: “Tôi chỉ bao gồm một sự tê mê muốn, ham mong tột bậc, là sao để cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm nạp năng lượng áo mặc, người nào cũng được học tập hành”(3). Bởi vì trong ý niệm của Người, “nếu nước độc lập mà dân ko hưởng hạnh phúc tự do, thì tự do cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì”(4). Tín đồ chỉ rõ: “Chúng ta tranh được từ bỏ do, chủ quyền rồi mà dân cứ bị tiêu diệt đói, bị tiêu diệt rét, thì từ do, tự do cũng không có tác dụng gì. Dân chỉ hiểu rõ giá trị của từ bỏ do, của tự do khi cơ mà dân được nạp năng lượng no, khoác đủ”(5).

Đó đó là lý vày để lý giải vì sao mặc dù nhận xét cao phương pháp mạng Mỹ, cách mạng Pháp và đúc kết được những kinh nghiệm tay nghề quý báu từ nhì cuộc cách mạng vượt trội này vào thời cận đại, nhưng hcm đã trực tiếp thắn nêu ra nhận xét về mọi cuộc biện pháp mạng kia xét về bản chất đều là mọi cuộc cách mạng “không cho nơi”, chỉ đưa về quyền lợi cho một thiểu số tín đồ trong xã hội, trong những lúc đại đa phần những bạn dân lao hễ vẫn đề nghị chịu cảnh bị áp bức, tách lột, bất công và vẫn đề xuất mưu tính làm bí quyết mạng lần nữa. Do vậy, tp hcm đã đưa ra quyết định không lựa chọn con đường cứu nước và cải cách và phát triển của dân tộc vn theo hình mẫu của những cuộc giải pháp mạng Mỹ và bí quyết mạng Pháp. Thực tế, như chúng ta đều biết, qua quá trình nghiên cứu, khảo sát điều tra nhiều trào lưu bốn tưởng chính trị trong hành trình bôn ba nước ngoài, tín đồ đã lựa chọn con đường cách mạng vị chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ ra: con phố cách mạng vô sản. Đó là con phố thực hiện tự do dân tộc nối liền với công ty nghĩa thôn hội, triển khai ba sự nghiệp giải hòa là giải tỏa dân tộc, giải phóng kẻ thống trị và giải phóng con bạn trong một chỉnh thể thống nhất để thực sự đem đến độc lập, từ do, hạnh phúc triệt khiến cho tất khắp cơ thể dân, không minh bạch giàu nghèo, vùng miền, không phân minh dân tộc phần nhiều hay dân tộc thiểu số, tất cả tôn giáo hay không theo tôn giáo, nam hay nữ, .... Nói giải pháp khác, con đường cách mạng vô sản theo ánh nắng của nhà nghĩa Mác-Lênin đã đáp ứng được yêu mong giải phóng dân tộc một phương pháp triệt để cơ mà Hồ Chí Minh luôn luôn phấn đấu thực hiện.

Các chủ kiến cho rằng tứ tưởng hồ nước Chí Minh trái lập với công ty nghĩa Mác-Lênin đã và đang đánh tráo tư tưởng khi luận giải hồ chí minh đặt vụ việc dân tộc lên trên mặt hết và trước hết, trong những lúc chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ coi trọng vấn đề thống trị và tranh đấu giai cấp, coi trọng bảo vệ lợi ích của kẻ thống trị công nhân. Như vậy, cụ thể là bốn tưởng hồ nước Chí Minh trái chiều với nhà nghĩa Mác-Lênin (?).

Đúng là trong quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi giải quyết và xử lý mối quan hệ giới tính giữa vụ việc dân tộc và vấn đề giai cấp, hồ nước Chí Minh luôn luôn đặt sự việc dân tộc lên trên hết, thứ nhất và xác minh vấn đề thống trị phải xếp sau vụ việc dân tộc, ship hàng cho vấn đề dân tộc. Nhưng đó là sự áp dụng và trở nên tân tiến sáng tạo ra của hồ Chí Minh đối với lý luận của công ty nghĩa Mác-Lênin và trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là sự quán triệt, vận dụng đúng đắn linh hồn của công ty nghĩa Mác-Lênin - phương pháp luận duy thứ biện chứng, vào hoàn cảnh rõ ràng của một nước ở trong địa phong loài kiến như Việt Nam; là sự vận dụng quy cơ chế chung vào hoàn cảnh cụ thể, quánh thù, hết sức sinh động, muôn màu, muôn vẻ của các hiện tượng, thừa trình lịch sử vẻ vang riêng biệt. Sự vận dụng và phát triển sáng chế tạo ra đó là phải thiết, sẽ thể hiện theo đúng lời dặn của V.I.Lênin: “Chúng ta không hề coi trình bày Mác như là một cái gì đã hoàn thành xuôi hẳn cùng bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận kia chỉ đặt nền móng cho môn kỹ thuật mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải cải cách và phát triển hơn nữa về những mặt, ví như họ không muốn trở thành lạc hậu với cuộc sống”(6). Vày vậy, quan trọng đánh đồng sự vận dụng và cách tân và phát triển sáng tạo với sự mâu thuẫn, đối lập.

Thứ hai, hcm luôn nhận xét rất cao vai trò, vóc dáng của công ty nghĩa Mác-Lênin

Khi ra đi kiếm đường cứu giúp nước, hồ nước Chí Minh không chỉ trăn trở kiếm tìm kiếm giải mã bài toán làm cố gắng nào, bằng phương pháp nào để giành lại nền độc lập của nước nhà, giải phóng dân tộc việt nam khỏi ách thống trị ngoại bang, cơ mà còn mong ước tìm ra một hệ bốn tưởng làm căn nguyên soi sáng sủa cho con phố đi của dân tộc bản địa trong sự nghiệp giải tỏa và thiết kế xã hội mới, một triết lý cải cách và phát triển của dân tộc. Qua những trải nghiệm nhiều mẫu mã trong thực tiễn, khảo sát, phân tích sâu sắc về số đông trào lưu tư tưởng, những con đường cứu nước của các dân tộc trên cố gắng giới, sài gòn nhận thức rõ rằng đường lối cứu giúp nước, giải phóng và cải tiến và phát triển dân tộc buộc phải được thành lập trên một nền tảng gốc rễ tư tưởng nhất định thì mới đảm bảo tính đồng hóa và sự nối liền trong cả tư tưởng và hành động của lực lượng phương pháp mạng, trước tiên là lực lượng lãnh đạo, tự đó bảo đảm cho sự thành công xuất sắc của sự nghiệp cách mạng. Lực lượng lãnh đạo phải gồm chủ nghĩa có tác dụng cốt và ai cũng phải hiểuai cũng bắt buộc theo nhà nghĩa ấy, có nghĩa là phải thống nhất quán triệt, vận dụng chủ nghĩa ấy trong quy trình vận rượu cồn và tổ chức triển khai sự nghiệp cách mạng thì sự nghiệp kia mới thành công được.

Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng rằng, lực lượng lãnh đạo mà không tồn tại chủ nghĩa có tác dụng nòng cốt thì cũng giống như người không tồn tại trí khôn, tàu không có bàn chỉ phái mạnh (la bàn)(7). Người không tồn tại trí khôn thì đương nhiên sẽ ko thể bao gồm chủ trương, mặt đường lối đúng chuẩn được; với tàu không có la bàn chỉ đường thì cũng trở nên không thể xác định được hướng đi đúng giữa hải dương mênh mông, bao la.

Xem thêm: You Are The Apple Of Your Eye Definition And Meaning, You Are The Apple Of My Eye

Nhưng vụ việc còn đặc biệt hơn nữa trong thời đại của hcm là Người  xác định, phải lựa chọn đi theo chủ nghĩa nào, lý thuyết nào. Bởi lẽ, như bạn từng thấy rõ: “bây giờ giáo lý nhiều, nhà nghĩa nhiều”. Đó là hệ tư tưởng tư sản, giỏi hệ bốn tưởng vô sản, hoặc nhân danh là hệ tứ tưởng của ách thống trị công nhân, tuy vậy thực chất đã bị tha hóa, biến chuyển tướng, như công ty nghĩa công liên, nghiệp đoàn vàng, công ty nghĩa xét lại ....? Đi theo nhà nghĩa nào, bốn tưởng nào là vấn đề hết sức đặc trưng đặt ra, buộc phải tất cả sự lựa chọn, để ý đến cẩn thận, chính xác. Trong bối cảnh đầy rất nhiều phức tạp, tiềm ẩn nhiều “ngõ cụt” đó, hcm đã biết phát hiển thị và tìm về với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng tiên tiến nhất, cách mạng nhất với nhân văn duy nhất của thời đại, trong những lúc những người Việt Nam khác, cho dù cũng giàu lòng yêu nước và từng sống nhiều năm ở quốc tế như bên chí sĩ Phan Châu Trinh, luật pháp sư Phan Văn Trường, ... Cơ mà vẫn không chú ý ra được. Fan chỉ rõ: “Bây giờ lý thuyết nhiều, công ty nghĩa nhiều, nhưng nhà nghĩa chân chủ yếu nhất, chắc chắn rằng nhất, cách mệnh tuyệt nhất là nhà nghĩa Lênin”(8). Đó là sự tổng kết, tinh chết của hồ chí minh từ thực tiễn nghiên cứu, khảo sát nhiều mẫu mã các trào lưu tứ tưởng, các trào lưu đấu tranh yêu nước, các cuộc cách mạng của những dân tộc khác nhau trên chũm giới. Nói theo cách khác chặng mặt đường mà hcm đã đi để cho với công ty nghĩa Mác-Lênin là “chặng đường chiến thắng biết bao trở ngại với sự lựa chọn vững chắc, tránh khỏi những sai lầm dẫn cho tới ngõ cụt”(9).

Sau này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhiều lần hồ Chí Minh xác minh vai trò hết sức đặc trưng của chủ nghĩa Mác-Lênin so với sự nghiệp phương pháp mạng của quần chúng Việt Nam. Với rất nhiều cách thức thức biểu đạt khác nhau, fan đã chỉ ra rằng vai trò gốc rễ tư tưởng, dẫn đường của chủ nghĩa Mác-Lênin: “chủ nghĩa Mác-Lênin có tác dụng gốc”(10); “Chủ nghĩa Mác-Lênin là mục tiêu cho hành động”(11); “Chủ nghĩa Mác-Lênin là nhà nghĩa cách mạng và kỹ thuật nhất”(12); nhà nghĩa Mác-Lênin “không đều là mẫu "cẩm nang" thần kỳ, không rất nhiều là mẫu kim chỉ nam, mà còn là một mặt trời soi sáng nhỏ đường họ đi tới thành công cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và công ty nghĩa cộng sản”(13)...

Trong quan niệm của hồ Chí Minh, bài toán hiểu công ty nghĩa Mác-Lênin là yêu thương cầu, điều kiện không thể không có để Đảng với mỗi cán bộ, đảng viên xong xuôi vai trò, trọng trách được giao. Với tổ chức Đảng, fan chỉ ra rằng: “Đảng ta là Đảng lãnh đạo. Mong muốn lãnh đạo được đề nghị hiểu công ty nghĩa Mác-Lênin”(14). Với từng cán bộ, đảng viên, bạn nêu rõ: “Có học tập tập giải thích Mác-Lênin bắt đầu củng cố gắng được đạo đức biện pháp mạng, cầm lại lập trường, nâng cấp sự gọi biết và trình độ chính trị, new làm được xuất sắc công tác Đảng phó thác cho mình”(15). Fan nhắc nhở: “hiểu công ty nghĩa Mác-Lênin tức là cách mạng cắt cử cho bài toán gì, làm chủ tịch nước hay làm bếp ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ”(16).

Đặc biệt, cùng với trái tim nhân bản sâu sắc, sài gòn đã nêu ra quan niệm không còn sức độc đáo về vai trò đặc biệt của công ty nghĩa Mác-Lênin, đó là giúp nhân lên mọi giá trị tích cực trong những người, xã hội và làng mạc hội: “Hiểu công ty nghĩa Mác-Lênin là cần sống với nhau tất cả tình tất cả nghĩa. Nếu thuộc từng nào sách mà lại sống không tồn tại tình tất cả nghĩa thì sao điện thoại tư vấn là hiểu nhà nghĩa Mác-Lênin được”(17).

Đánh giá rất to lớn vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin, hồ nước Chí Minh cũng khá chú trọng kể nhở các cán bộ, đảng viên phải ghi nhận vận dụng đúng chuẩn và phân phát triển cân xứng với điều kiện cụ thể, tránh tình trạng bệnh máy móc, giáo điều. Fan chỉ rõ: “Học tập nhà nghĩa Mác-Lênin là tiếp thu kiến thức cái niềm tin xử trí phần lớn việc, đối với mọi tín đồ và đối với bạn dạng thân mình; là học tập hầu hết chân lý thịnh hành của công ty nghĩa Mác-Lênin để vận dụng một cách trí tuệ sáng tạo vào yếu tố hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học tập để nhưng làm. Lý luận song song với thực tiễn”(18).

Thứ ba, tp hcm luôn đồng điệu khẳng định bạn dạng thân là 1 trong những người mácxít-lêninnít

Tháng 7-1920, lúc đọc Luận cương của V.I.Lênin, hồ nước Chí Minh đã hết sức xúc động. Sau này, người có tâm sự về thời điểm quan trọng đó: “Luận cương của Lênin tạo nên tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng sủa tỏ, tin cẩn biết bao! Tôi vui mắt đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói khổng lồ lên như vẫn nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho bọn chúng ta, đấy là con con đường giải phóng chúng ta!". Từ kia tôi trọn vẹn tin theo Lênin, tin theo nước ngoài thứ ba”(19).

Trên gốc rễ lý luận khoa học, biện pháp mạng của công ty nghĩa Mác-Lênin, hcm đã từ một người yêu nước nhiệt thành trở thành tín đồ cộng sản chân chính, sẽ tìm ra con đường đi đúng đắn cho bạn dạng thân và tuyến phố giải phóng, cải cách và phát triển chính xác, cân xứng với lịch sử hào hùng và thời đại của dân tộc. Đó là tuyến phố dựa đa phần vào sức mạnh của công ty nghĩa yêu thương nước và sức mạnh đại kết hợp của toàn thể quốc dân đồng bào, đồng thời lành mạnh và tích cực tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ, hỗ trợ của anh em quốc tế, phối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tiến công đuổi giặc nước ngoài xâm, đi tới sản xuất một xóm hội mới đem đến độc lập, từ bỏ do, hạnh phúc, hòa bình thực sự cho tất cả mọi tín đồ dân, một làng mạc hội không còn áp bức, bất công, tiến hành giải phóng dân tộc nối liền với hóa giải giai cấp, giải phóng nhỏ người, tự do dân tộc gắn liền với công ty nghĩa buôn bản hội. Đó đó là con đường cải cách và phát triển khoa học, cách mạng triệt để cùng nhân văn sâu sắc. Thực tế lịch sử vẻ vang dân tộc cho thấy con đường này vẫn được dân tộc lựa chọn, ủng hộ với tin theo. Đúng như Đảng sẽ khẳng định: “Với tấm lòng yêu thương nước nồng nàn, Hồ quản trị đã sớm đến với công ty nghĩa Mác-Lênin, search thấy ở nhà nghĩa Mác-Lênin ánh sáng soi mặt đường cứu dân, cứu giúp nước”(20).

Cũng đó là trên căn nguyên lý luận khoa học, biện pháp mạng của nhà nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là phương thức luận duy trang bị biện chứng, với kiến thức lỗi lạc và tư duy lý luận sắc đẹp sảo, thấm đẫm thực tế phong phú, hồ chí minh đã xây dừng nên hệ thống quan điểm toàn vẹn và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của giải pháp mạng Việt Nam, trong số đó hạt nhân cốt lõi, sợi chỉ đỏ xuyên suốt là tư tưởng độc lập dân tộc nối sát với nhà nghĩa thôn hội. Sài gòn đã hoàn thành xuất sắc không những vai trò là tín đồ tìm đường, hơn nữa cả vai trò tín đồ mở mặt đường và dẫn đường, đổi thay vị lãnh tụ béo phệ và nâng niu của dân tộc Việt Nam, vị nhân vật giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa truyền thống kiệt xuất. Đồng thời, với mọi hoạt động, góp sức hết sức đa dạng trên nền tảng phương thức luận của công ty nghĩa Mác-Lênin, hồ chí minh cũng biến đổi người chiến sĩ quốc tế lỗi lạc trong sự nghiệp phương pháp mạng của nhân dân tân tiến trên nạm giới, vẫn “góp phần vào cuộc chống chọi chung của những dân tộc bởi hòa bình, hòa bình dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội. .... Những tư tưởng của bạn là hiện tại thân của không ít khát vọng của các dân tộc mong ước được khẳng định bạn dạng sắc văn hóa của bản thân mình và mong muốn muốn bức tốc sự gọi biết lẫn nhau giữa các dân tộc”(21).

Tháng 7-1946, ngay lập tức tại thủ đô hà nội Pari (Pháp), trên cưng cửng vị nguyên thủ của nước nước ta Dân công ty Cộng hòa sẽ thăm nước cộng hòa Pháp, hồ chí minh đã trực tiếp thắn trả lời các đơn vị báo quốc tế: “Tất cả số đông người đều có quyền nghiên cứu một nhà nghĩa. Riêng tôi, tôi đã phân tích chủ nghĩa những Mác”(22).

Trọn cuộc đời, hcm đã tìm mọi cách theo lý tưởng biện pháp mạng, khoa học, nhân văn của công ty nghĩa Mác-Lênin cùng là tấm gương mẫu mực về việc vận dụng và cách tân và phát triển sáng tạo nên chủ nghĩa Mác-Lênin trong đk lịch sử ví dụ của Việt Nam, đã đưa về những thành công cho phương pháp mạng nước ta và đưa dân tộc việt nam đến mọi thành tựu như hiện nay nay. Chính trên niềm tin đó, trường đoản cú những bài học của giải pháp mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng tổ quốc trong thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa xã hội, Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng XIII của Đảng (năm 2021) đang nhấn mạnh trong những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân cùng toàn quân ta là “phải kiên định cùng vận dụng, trở nên tân tiến sáng tạo nên chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh”(25). Đây là 1 vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng kiên cố của Đảng ta, không chất nhận được ai được ngả nghiêng, dao động.

PGS.TS Lý Việt QuangViện trưởng Viện hồ chí minh và các lãnh tụ của ĐảngHọc viện chủ yếu trị tổ quốc Hồ Chí Minh